Dnes, 25. května 2021, jsme zveřejnili program našeho kina na červen. Zároveň s tím jsme zpřístupnili také online rezervace dle aktuálně platných restrikcí ohledně omezení sedadel v sále (obsadit lze pouze polovinu kapacity, mohou sedět maximálně dvě osoby vedle sebe.

Pokud se do 11. června 2021 toto opatření změní, aktuálně upravíme i možnosti rezervací.

O všech dalších nutných omezeních pro diváky vás budeme informovat až těsně před zahájením promítání vzhledem k rychlým změnám v rozvolňování.