Upozorňujeme diváky, aby vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci dodržovali platná nařízení MZ ČR, která budou kontrolována při vstupu do kina.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO KINA  PROTI ŠÍŘENÍ COVIDU-19 (VYDÁNO MZ ČR  S PLATNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021 DO ODVOLÁNÍ)

1) ve všech vnitřních prostorách kina je povinný nasazený respirátor FFP2 a vyšší nebo nanorouška

2) divák je povinen dodržovat aktuální protiepidemická opatření a při kontrole prokázat bezinfekčnost:

- dokladem o plně dokončeném očkování a uplynutí 14 dní po poslední dávce,

- dokladem o prodělání covidu-19 ne starším než 180 dní,

- PCR testem ne starším než 72 hodin – platí pouze s lékařským potvrzením o nemožnosti očkování, s potvrzením o 1. dávce vakcíny a pro osoby ve věku 12 až 18 let.

Osoby, patřící do těchto skupin, mají nárok na 5 PCR testů měsíčně zdarma.

Děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí.

3) je povolen prodej občerstvení a jeho konzumace v prostorách kina