Za rok bude mít naše digitální kino kulatiny a už teď se můžete podívat, jak se mu v těchto letech vedlo.

Na tomto odkaze si můžete otevřít několik grafů.

https://public.tableau.com/app/profile/eliska.jindriskova/viz/KinoMH2/KinoMH2

Zjistíte z nich např. nejúspěšnější filmy a žánry, nejnavštěvovanější dny v týdnu, počty projekcí celkově i po filmech a také tržbu. Kliknutím na libovolnou bublinu či čtvereček se vám zobrazí jejich obsah a pak můžete pokračovat rozklikáváním dalších nabízených políček podle vašeho zájmu. Zpětným klikáním na políčka v opačném pořadí se vrátíte do výchozího grafu (nepoužívejte šipku „zpět“ nahoře vlevo).

U grafu Návštěvnost v čase podle dní v týdnu, který je rozdělen podle let, je možný také pohled po menších časových celcích, a to přejetím myši v levém dolním rohu a kliknutím na "+", pohled po větších časových celcích je možný kliknutím na "-".

Děkujeme autorce Elišce Jindříškové za přehledné zpracování a jednateli Klubu Mn. Hradiště za laskavé svolení k publikování.