Gruzie není příliš turisticky známá a jsme tedy rádi, že k nám do kina přijede někdo, kdo ji celkem dobře poznal. Je to cestovatel Jiří Kalát. Navštívil desítky zemí celého světa, nejvíce se zaměřil na Izrael a Palestinu a jejich vzájemné vztahy.

Gruzie je malá kavkazská země s necelými 4 miliony obyvatel a převažující pravoslavnou vírou a je od r. 1991 samostatným státem. Má mnoho tisíc let starou historii, o které svědčí např. města vytesaná do skal a starobylé kláštery. Sporadické turisty lákají nejen slunečné pláže Černého moře, ale i zasněžené vrcholy Kavkazu. Pan Kalát bude vyprávět i o Gruzíncích, jejich kultuře, tradicích a zvycích i o běžném každodenním životě plném práce, ale i dobrého vína a jídla. Přenáška s názvem Gruzie vytesaná ze skály proběhne v našem kině 12. října 2021.

Cestovatel a fotograf Jakub Venglář vystoupí v našem kině s přednáškou o Íránu 19. října 2021. Cestuje rád hlavně po východní Evropě, Asii a obecně po málo turisticky známých místech. Sám o sobě říká, že rád bloudí a objevuje nečekané krásy těchto destinací. Je velmi svérázný a populární vypravěč, který na svých webových stránkách zahorami.cz o svých bohatých zážitcích poutavě píše. V roce 2020 mu vyšla úspěšná kniha Místa, kam se nechodí.

Írán považuje za krásnou, ale složitou zemi, která návštěvníka nepředstavitelně zahltí dojmy. Pokud bude v civilizaci, ohromí ho mešity, domy, bazary, zříceniny, pokud prchne do pouště či do hor, bude mít pocit naprosté nicotnosti v přírodě, která je zde pánem. Dále vypráví o Íráncích, jejichž chování a zvyky jsou tak odlišné od evropských, že mohou našince až zaskočit. Zmiňuje zejména jejich všudypřítomnou zdvořilost, ale zároveň i dojem bezmoci z organizace státu, ve kterém musí žít.

Přejeme vám hodně nových poznatků a zážitků z obou akcí!