BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO KINA PROTI ŠÍŘENÍ COVIDU-19 (VYDÁNO MZ ČR S PLATNOSTÍ OD 8. ČERVNA 2021 DO ODVOLÁNÍ)

1) ve všech vnitřních prostorách kina je povinný nasazený respirátor FFP2 a vyšší nebo nanorouška

2) divák je povinen před zakoupením vstupenky prokázat bezinfekčnost (antigenní test ne starší než 72 hodin – možno použít doklad o samotestování potvrzený zaměstnavatelem, PCR test ne starší než 7 dní, doklad o provedeném očkování (nejméně 22 dní po první dávce, certifikát o ukončeném očkování), doklad o prodělání covidu-19 ne starší než 180 dní, čestné prohlášení o bezinfekčnosti covidu-19 (lze vyplnit v kině), případně přinést vlastní samotest a provést ho v přítomnosti pracovníka kina

3) konzumace jídla a pití v hledišti je zakázána (prodej občerstvení nebude, nenoste si prosím vlastní zdroje - děkujeme)

4) pracovník kina je povinen doklad o bezinfekčnosti kontrolovat a v případě jeho nepředložení diváka nevpustit do kinosálu

5) maximální povolená obsazená kapacita kinosálu je 50 % (pro naše kino 76 diváků)

6) po každých dvou vedle sebe obsazených místech musí být jedno sedadlo volné